Belim d.o.o. Lukavac / 035 550 400 / belimkomercijala@gmail.com