K O N T A K T

Možete nas kontaktirati na sljedeću adresu

"BELIM" doo Lukavac Ul. 8. marta bb 75300 Lukavac

Tel: +387 35 550 400
  +387 35 550 401
Fax: +387 35 550 402
  +387 61 164 541
  +387 61 193 033
  +387 61 641 156

Ili na e-mail: belimkomercijala@gmail.com