Izbor papira na osnovu proizvoda

Odabir pravog papira ili materijala za izradu proizvoda često može biti veliki izazov. Nakon što je dizajner napravio odličan dizajn za vaš tiskani proizvod, potrebno je da odaberete papir ili nekoliko papira od kojih će vaš proizvod biti napravljen. Izbor papira određuje dizajner zajedno sa naručiocem. Odabrani papir treba da bude u skladu sa dizajnom, namenom ili vrstom proizvoda koji se prodaje. Naravno, kao štamparija sa velikim iskustvom, možemo pomoći u ovom izboru, a konačna odluka je na klijentu.

Odabir proizvoda po proizvodu
Ovisno o vrsti i namjeni proizvoda, neki papiri se ubacuju.

Za izradu samoljepljivih etiketa koristit će se samoljepljivi papir ili popularno muflon papir. Ovaj papir je dostupan u nekoliko verzija: sa ojačanim ljepilom – za lijepljenje na blago grube površine, sa ljepilom otpornim na mraz – deklaracije za smrznutu robu, sa površinom za štampu u boji ili finim teksturama – za etikete vina i drugo.

Za izradu kutija i druge ambalaže najčešće se biraju deblji papiri ili kartoni (težine preko 200 g/m2). Opet, kartoni imaju različite debljine i različita svojstva. U zavisnosti od veličine kutije ili njenog sadržaja, odaberite odgovarajuću debljinu kartona. Ovisno o kvaliteti i kategorizaciji kartona, može se podijeliti u nekoliko kategorija.

Vrste kartona
Obloženi kartoni – (popularni art print) pogodni za reprodukciju boja u najvišem kvalitetu i obostranu štampu. Dostupne su u težinama (debljinama) od 250 do 400 g/m2. Pogodni su i za laminaciju, slijepu štampu, zlatotisak i druge završne obrade. Koriste se i za izradu korica za knjige i kataloge, izradu fascikli, vizitkarti, POS materijala i drugo.
Nepremazani kartoni – (ofset papir), jer nemaju premaz, daju proizvodu “prirodan” ili “eko” izgled. Pogodni su za dvostranu štampu. Dostupne su u težinama od 200, 250 i 300 g/m2. Nisu namijenjeni za plastificiranje. Koriste se i za izradu korica za knjige, brošure i drugo.
Karton GC1 i GC2 su kvalitetni materijali i imaju premaz samo s jedne strane. Povećana debljina i krutost kutija i ambalaže daju kompaktan i ozbiljan izgled te potrebnu čvrstoću i izdržljivost. Premaz je pogodan za visokokvalitetnu štampu, laminaciju, slijepu štampu i foliju. Dostupne su u težinama od 230 do 360 g/m2. Koriste se i u proizvodnji fascikli, razglednica, vizitkarti, korica za knjige i brošure i druge štampane građe.
GD1 i GD2 kartoni također imaju premaz samo s jedne strane. Po kvaliteti su nešto lošiji od kartona GC1 i GC2 i koriste se za proizvodnju štedljive lagane ambalaže i drugih proizvoda. Leđa mogu biti bijela ili prirodna (braon). Dostupne su u težinama od 230 do 450 g/m2. Ova vrsta kartona se popularno naziva hromirani karton.
Karton je čvrst i debeo materijal koji se svakodnevno koristi u štampariji. Dostupne u debljinama od 1 do 3 mm. Nije predviđeno za direktnu štampu, iako se po želji dizajnera često štampa direktno na kartonu, kao i suvo štancanje i štampa folijom. Osnovna namjena kartona je da pruži izuzetnu čvrstoću i debljinu gdje je to potrebno. Tvrdi uvez se koristi za izradu tvrdih uveza za knjige, dnevni red, sveske i luksuzne kataloge. Naravno, luksuzne kutije i druga ambalaža. U procesu grafičke dorade, karton se prekriva štampanim arcima ili knjigovezačkom robom, što rezultira izuzetno čvrstim proizvodima ili dijelovima proizvoda koji su u punoj boji, plastificirani, zlatotiski ili na drugi način pročišćeni.
Mikrovalna pećnica je vrsta kartona koja se najčešće koristi za izradu kutija za sakupljanje ili transport, kao i za kutije za boce, obuću, hranu i drugo. U zavisnosti od potrebne debljine i čvrstoće grafičkih proizvoda, koriste se mikrotalasne pećnice od 1,5 mm, 3 mm (troslojne) i 5 mm (petoslojne). Također možete prekriti mikrovalnu pećnicu štampanim listovima kako bi kutije bile atraktivne i lijepe.
Specijalne i dizajnirane kutije su vrste kartona dostupne u širokom spektru boja i tekstura. Koriste se kada je potrebno napraviti luksuzna pakovanja, korice za knjige i brošure, fascikle, vizit karte, čestitke, pozivnice, diplome i mnoge druge proizvode, gde je potrebno naglasiti kvalitet i ostaviti vrhunski utisak. Veliki izbor ovih kartona možete pogledati u posebnim katalozima oblikovanih papira i odabrati odgovarajući materijal. Neki su vrlo specifični, napravljeni od pamuka, određenog procenta vune, travnatih vlakana, pa čak i kafe. Ovi kartoni su pogodni za štampu, foliju, blanko štampu, štancanje i druge vrste grafičke obrade uz određena ograničenja. Dostupne su u težinama od 250 do 400 g/m2. Veća cijena ovih kartona opravdana je njihovim vrhunskim izgledom i širokim spektrom boja i tekstura u kojima su dostupni.

Posebna kategorija je reciklirani papir. Budući da većina papira sadrži određeni postotak starog papira, reciklirani papir je 100% napravljen od starog, korištenog papira. Ovi papiri su dostupni u različitim nivoima kvaliteta. Za kvalitetnu štampu koristimo samo kvalitetan reciklirani papir. Ovi papiri se koriste kada je naglasak na zaštiti životne sredine.

Papir za kopiranje bez ugljenika (NCR) je posebna vrsta papira za samokopiranje koji se koristi kada je potrebno napraviti jednu ili više kopija pisanjem ili ispisom na matričnom pisaču. Ovaj papir ima mogućnost „prebacivanja“ olovke na papir ispod sebe pod pritiskom olovke. Efekat kao kada koristite indigo papir. Koristi se za kreiranje blokova otpremnica, potvrda, faktura, radnih naloga i drugih sličnih dokumenata. Proizvodi se u težinama od 50-60 g/m2, a može se koristiti i kao polukarton 130 g/m2. Dostupan je i u nekoliko osnovnih boja.

Soda papir (Kraft) se uglavnom koristi za pakovanje, izradu vreća, vreća i raznih vrsta ambalaže, te za posebno dizajnirane proizvode kod kojih se želi postići “prirodan” izgled. Otporan na kidanje, kidanje, pucanje i rastezanje. Može se štampati i usavršavati. Proizvodi se uglavnom u smeđoj i bijeloj boji. Dostupan u težinama od 40 do 80 g/m2.

Papir za etikete se koristi za izradu etiketa. Najčešća upotreba je u pivu, kao i u drugim industrijama. Ovaj papir nema svoj sloj ljepila, već se ljepilo nanosi u procesu etiketiranja boce. Metalizirani papir za etikete koristi se za poboljšanje izgleda naljepnica.

Sintetički papir je papir sa posebnim svojstvima. Ovaj papir je otporan na vodu i razne hemikalije. Takođe je otporan na kidanje i kidanje. Koristi se u uslovima kada je potrebna veća trajnost proizvoda od papira. Najčešće se koristi u bolnicama, laboratorijama, hemijskoj industriji… Koristi se za izradu deklaracija, etiketa, markera i drugih proizvoda koji su tokom rada izloženi posebnim uslovima.